Marathi Jokes : सर्वोत्तम विनोद New Marathi Funny Jokes sms status

Assal Marathi Jokes

STATE BANK OF INDIA आणि LIC चे joint venture…
..
.
.
….
SBI…..
रांगेत शेवटपर्यंत ” टिकलात ” तर पैसे ” आम्ही ” देऊ..
LIC…..
नाही ” टिकलात ” तर ” आम्ही ” देऊ..

खानदेशचे पती पत्नी मधील हे प्रेमळ संवाद …………. आमच्या पुढे जे ताटात येईल ते आम्ही जेवतो बाबा ……… पण इथे हे लाड बघा ………..

नवरा :- जेवाले काय बनावशी ?
बायको :- तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू….. !

नवरा :- कर, वरण भात पोया…
बायको :- ते ते कालदिनच करेल व्हतं …

नवरा :- बेसण कर तावावरलं…
बायको :- पोरे खातस नई ना ते…

नवरा :- वटाणास्नी चटणी कर…
बायको :- ती पचाले जड जास…

नवरा :- तुले जे आवडस व्हई ते बानाव …
बायको :- तुम्हीच सांगा ना, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू मी !

नवरा :- आंडा कर मंग…
बायको :- काही वाटस का, सोम्मार शे आज…

नवरा :- आरे हा, धिंडरा कर मंग…
बायको :- त्यासना भलता कुटाणा पुरस…

नवरा :- तोरनी दायन्या चिखल्या बनाव..
बायको :- तोरनी दाय ते कालदिनच सरनी…

नवरा :- मंग मॅगी बनाई टाक…
बायको :- हाट, ते का जेवण शे का?

नवरा :- मंग काय बनावशी…
बायको :- तुम्ही सांगश्यात ते…

नवरा :- आसं, कर खिचडीच बनाई टाक …
बायको :- नको ,नुसती खिचडी खाई खाई कटाया येत नही का?

 Assal Marathi Jokes

नवरा :- काय बनावशी मंग
बायको :- त्येच ते सांगी राहिनू, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू…

नवरा :- आसं कर, आपण जेवाले बाहेर जाऊत….
बायको :- नको, बाहेरनं खाईसन भलता त्रास व्हस तुभ्हले….

नवरा :- (नवरा मन् मा नी मन् मा, इनी मायनी भूखे भूखे मारी की काय आज?..)
बायको : फोनवर : काय व्हयनं ? काहीतर बोला,

नवरा :- शांत…
बायको :- (मन् मा नी मन् मा फोन कट व्हयना की काय? …..)

नवरा :- दख, तुले जे पटी ते बनाव
बायको :- सांगा ना, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू…

नवरा :- घरमा दुध शे का ? पाव बिव खाऊत त्याना बरोबर….
बायको :- तुम्ही ते कायभी सांगतस पावसवर काय पोट भरस?

नवरा :- नुसता भात बनाव मी येवाना टाईमले दही लई येस…
बायको :- नको, दहीनी सर्दी व्हस तुम्हले…….

नवरा :- मंग पोरेसले जे आवडस व्हई ते बनाव…
बायको :- पोरे ते कायभी सांगतीन, तो काय खे शे का?

नवरा :- आते तूच दख, तुले पटी ते बनाव, मनी आक्का……….
बायको :- आसं नका, तुम्हीच सांगा ना, तुम्ह�

Assal Marathi Jokes

भारतात
ज्ञान वाटणा-या
महान टाँप ४ युनिवर्सीटी..
१. WhatsApp

२. पानटपरी
३. कटिंगचं दुकान
४. दारू पीलेला माणुस..
बाकी शाळा वगैरे सर्व अंधश्रद्धा आहे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here