Marathi Jokes : सर्वोत्तम विनोद New Marathi Funny Jokes sms status

Marathi chavat Jokes

मास्तर: काय रे पप्या , गण्या आज उशीर का
झाला तुम्हाला..?
.
गण्या : गुरुजी काल रात्री
स्वप्नात मी अमेरिकेला गेलेलो,
तिथून यायला उशीर झाला..
.
मास्तर: आणि पप्या तुला का रे उशीर झाला ??
.
पप्या : गुरुजी, मी गण्याला
आणायला एअरपोर्ट वर गेलेलो…
खुप धुतले राव मस्तरन

आयला… नाव एवढा ख़राब झालाय की…

उपवासाला चिवडा-वेफर आणायला गेलो तरी दुकानदार विचारतो…

आजतरी उपवास धरा।।।

Marathi chavat Jokes

गोल्या : गण्या मले सांग,उत्तरपत्रिकेत सर्वात
अगोदर काय लिहू बे…????😳😳😳
गण्या : लिही कि,”या उत्तर पत्रिकेत लिहीलेली
सर्व उत्तरे काल्पनिक आहेत,यांचा
कोणत्याही पुस्तकाशी काहीही संबंध
नाही आणि जर काही संबंध आढळून
आलाच तर तो निव्वळ योगायोग समजावा… “

लग्नात कुवारे…

आणी

अंतयात्रेत म्हातारे…
.
सर्वात जास्त का जातात कारण…
.
.
दोघांना एकाच गोष्टींची चिंता असते…
.
.
.
.
.
.
मी नाही जाणार तर,
माझ्या वेळी कोण येणार… !!!

Marathi chavat Jokes

फुलटू आगरी इश्टाईल !

देवराम: ए बाला इक्र य.
वेटर : क पाजे क तुला?
देवराम : १ काॅपी कितीला ह ?
वेटर : २० रुपे
देवराम : तुज्या, फुर्च्या दुकानान त १ रुपेला मिलत कॉपी, तु मना क एरा समजतं क ?
वेटर : डोका फोरु तुजा डोका फोरु.. ते झेरॉकचं दुकान हाय.

बायकोत आणि सूर्यात काय साम्य आहे?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
कितीही प्रयत्न केला तरी , आपण या दोघांकडे रागाने आणि एकटक पाहूच शकत नाही !

बाबा:-काय रे तुझ्या वर्गात सगळेजण पास झाले का?
चंदु:-हो आम्ही सगळे पास झालो पण आमच्या मॅडम मात्र नापास झाल्या…
बाबा:-ऑ…मॅडम कशा नापास होतील गाढवा?
चंदु:-हो बाबा , त्या अजुन त्याच वर्गाला शिकवतात..

Marathi chavat Jokes

पक्या दहावीला बसणार हे कळल्यावर शेजारचे काका त्याला म्हणाले, ” पक्या परिक्षेची तयारी झाली का ?”

पक्या : होय काका, काळी पेन, निळी पेन, शिस पेन्सिल, खोड रबर आणि सर्वच तयार आहे. फक्त अभ्यास बाकि आहे.”

एके ठिकाणी एका खटारा गाडीची विक्री चालू असते….!!!

लोकं जोरजोरात बोली लावत असतात..!!

१० लाख..!!

१२ लाख..!!

१५ लाख..!!

गोलू हे ऐकून अचंबित होतो आणि विचारतो “या खटारा गाडीचे एवढे पैसे का…??”

विक्रेता : अहो या गाडीचे आत्तापर्यंत कमीत कमी १० अपघात झाले आहेत आणि प्रत्येक वेळी नेमका बायकोचाच अपघातात मृत्यू होतो…!!!

गोलू: २० लाख…!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here