मराठी जीवन स्टेटस 200+ ~ Marathi status on life for WhatsApp ~ Life status in marathi

मराठी जीवन स्टेटस 200+ ~ Marathi status on life for WhatsApp ~ Life status in marathi
मराठी जीवन स्टेटस 200+ ~ Marathi status on life for WhatsApp ~ Life status in marathi

Marathi Status on Life ~ मराठी जीवन स्टेटस

WhatsApp status on life in Marathi, So cute Marathi status on love life, Unique Marathi status on life attitude, Unique and cute Marathi status on life sad, Best and Unique Marathi status for life and So, beautiful Marathi status about life

Marathi status on life for WhatsApp

Marathi status on life for WhatsApp
Marathi status on life for WhatsApp

आरामात जीवन जगायचे असेल तर ऎकून घ्या, पाहून घ्या. व्यर्थ बडबड करु नका.

Marathi status on life for WhatsApp
Marathi status on life for WhatsApp

आयुष्यात खूपदा बुध्दी जिंकते; ह्रदय हरतं पण बुध्दी जिंकूनही हरलेली असते आणि ह्रदय हरून देखील जिंकलेलं असतं.

Marathi status on life for WhatsApp
Marathi status on life for WhatsApp

आयुष्यात चुका करा पण कोणाचा विश्वास कधीही तोडू नका.

Marathi status on life for WhatsApp
Marathi status on life for WhatsApp

आयुष्यात प्रेम करा, पण प्रेमाचं प्रदर्शन करू नका…

Marathi status on life for WhatsApp
Marathi status on life for WhatsApp

आयुष्यात भावनेपेक्षा कर्तव्य मोठे असते.

Marathi status on life for WhatsApp
Marathi status on life for WhatsApp

आयुष्यातला खरा आंनद भावनेच्या ओलाव्यात असतो.

Marathi status on life for WhatsApp
Marathi status on life for WhatsApp

आयुष्यातल्या संधी कधीच संपत नाहीत. एक गेली तर दुसरी लगेच आपल्या समोर उभी राहते.

Marathi status on life for WhatsApp
Marathi status on life for WhatsApp

आरामात जीवन जगायचे असेल तर ऎकून घ्या, पाहून घ्या. व्यर्थ बडबड करु नका.

Marathi status on life for WhatsApp
Marathi status on life for WhatsApp

एक धागा सुखाचा, शंभर धागे दुःखाचे…

Marathi status on life for WhatsApp
Marathi status on life for WhatsApp

एका हाताने दिलेले दान दुसऱ्या हातालाही कळू देऊ नये.

Marathi status on life for WhatsApp
Marathi status on life for WhatsApp

कळकळ ही जीवनाची सुरूवात करते तर त्याग हा त्याचा शेवट करतो…

 

जीवनावर स्टेटस ~ Inspirational Quotes In Marathi With Images

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here