स्वामी विवेकानंद सुविचार – SWAMI VIVEKANANDA QUOTES IN MARATHI

swami vivekananda thoughts in marathi

Swami Vivekananda quotes Marathi

SWAMI VIVEKANANDA QUOTES IN MARATHI

swami vivekananda suvichar in marathi

स्वतः चा विकास करा. ध्यानात ठेवा, गती आणि वाढ हीच जिवंतपणाची लक्षणे आहेत.

swami vivekananda suvichar in marathi

अगदी सरळमार्गी असणे हेही एक
प्रकारचे पापच आहे.हे पाप कालांतराने
मनुष्याच्या दुर्बलतेचे कारण बनते .

हे पण वाचा 👇

गौतम बुद्धांचे चांगले मराठी सुविचार ~ Gautam Buddha Quotes in Marathi swami vivekananda in marathi

Swami Vivekananda thoughts in marathi

आपले मन आपल्या लाडक्या मुलाप्रमाणे असते, ज्या प्रमाणे लाडकी मुले नेहमी असंतुष्ट असतात. त्या प्रमाणे आपले मन नेहमी अतृप्त असते म्हणूनच मनाचे लाड कमी करा, व त्याला सतत लगाम घाला.

swami vivekananda in marathi

आपल्याला अनंत शक्ती, असीम उत्साह, अपार सहस आणि धीर पाहिजे. तरच आपल्याकडून महान कार्ये होतील.

swami vivekananda thoughts in marathi

चांगल्या पुस्तकाविना घर म्हणजे दुसरे स्मशानच होय.

swami vivekananda thoughts in marathi

Swami Vivekananda Suvichar in Marathi

तारुण्याचा जोम अंगी आहे तोवरच कोणतीही गोष्ट शक्य होईल कार्याला लागण्याची अत्यंत उचित अशी हीच वेळ आहे.

swami vivekananda thoughts in marathi

दु:खी माणसाला मदत करण्यासाठी लांबवलेला एक हात प्रार्थने साठी जोडलेल्या दोन हातां पेक्षा अधिक उपयुक्त आहे.

swami vivekananda thoughts in marathi

देशातील दारिद्र व अज्ञान घालविणे म्हणजेच ईश्वराची सेवा होय.

swami vivekananda thoughts in marathi

Swami Vivekananda Marathi Suvichar

दैव नावाची कोणतीही गोष्ठ नाही आपल्याला जबरद्स्तीने काही करावयास भाग पाडील अशी कोणतीही गोष्ट या जगात नाही.

swami vivekananda thoughts in marathi

धर्म म्हणजे मानवी अंत:करणाच्या विकासाचे फळ आहे. यास्तव धर्माचा प्रमाणभूत आधार पुस्तक नसून मानवी अंत:करण आहे.

swami vivekananda thoughts in marathi

परमेश्वर नेहमी कृपाळूच असतो जो अत्यंत शुद्ध अंत:करणाने त्याची मदत मागतो त्याला ती निश्चितपणे मिळत असते.

swami vivekananda thoughts in marathi

Swami Vivekananda In Marathi Thought

पैसा असणाऱ्या श्रीमंत आणि प्रतिष्ठीत माणसाकडे आदराने पाहू नका, जगातली सर्व म्हण आणि प्रचंड कामे गरीबांनीच केली आहे. चांगल्या कामाची सुरवात गरीबां कडूनच होते.

swami vivekananda good thoughts in marathi

भयातून दुख निर्माण होते, भयापोटी मृत्यू येतो आणि भयातूनच वाईट गोष्टी निर्माण होते.

हे पण वाचा 👇

Marathi Attitude Status

swami vivekananda good thoughts in marathi

व्क्तीमत्व सुंदर नसेल तर दिसण्याला काहीच अर्थ नाही. कारण सुंदर दिसण्यात आणि सुंदर असण्यात खूप फरक असतो .

swami vivekananda images in marathi

Vivekananda Marathi Suvichar

व्देष, कपटवृतीचा त्याग करा व संघटीत होऊन ईतरांची सेवा करायला शिका.

swami vivekananda images in marathi

संपूर्ण जग हातात तलवारी घेऊन तुमच्याविरुद्ध उभे ठाकले, तरी ध्येयपूर्तीसाठी पुढे जाण्याची धमक तुमच्यामधी आहे

swami vivekananda marathi

SWAMI VIVEKANANDA QUOTES IN MARATHI

समता, स्वातंत्र्य, जिज्ञासा, उत्साह, उधोग या बाबतीत पाश्चिमात्यांहूनही अधिक पाश्चिमात्य व्हा.

आस्तिकांपेक्षाही एकवेळ नास्तिक परवडले. कारण नास्तिकाकडे स्वतःचा आणि स्वतंत्र असा तर्कतरी असतो. पण अस्तिकला आपण आस्तिक आहोत ..? याचे एकही समाधानकारक उत्तर देता येत नाही.

swami vivekananda good thoughts in marathi

भयातून दुख निर्माण होते, भयापोटी मृत्यू येतो आणि भयातूनच वाईट गोष्टी निर्माण होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here